Informacije

Uslovi korišćenja stranica Pametno.rs

Ovde definisani Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje stranica Pametno.rs i svih ponuđenih sadržaja, usluga i servisa putem njih.

Stranice Pametno.rs koje se nalaze na domenu pametno.rs su u vlasništvu trgovačkog društva Aplos d.o.o., Zagreb. Korišćenjem stranica Pametno.rs i svih pridruženih stranica, usluga i servisa vezanih uz njih smatra se da ste u svakom trenutku upoznati sa ovim Uslovima korišćenja, te da ih u potpunosti razumete i prihvatate. Ukoliko ne prihvatate ove Uslove korišćenja, molimo Vas da ne pristupate stranicama Pametno.rs i ne koristite njihove sadržaje i usluge.

Sadržaji na stranicama Pametno.rs:

 • postoje isključivo u svrhu informisanja te ne predstavljaju službene informacije, osim ako to nije posebno naznačeno,
 • objavljeni su u dobroj nameri te se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

Stranice Pametno.rs ne omogućuju kupovinu proizvoda već samo njihov pregled i poređenje.

Vlasnik stranica Pametno.rs:

 • ulaže maksimalne napore u održavanju sadržaja na stranicama ažurnim i tačnim,
 • ne garantuje stopostotnu tačnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama te za postojeće kategorije proizvoda ne garantuje da sadrže sve proizvode i sve marke iz ponuda prodavnica koje se oglašavaju na stranicama Pametno.rs, kao i to da će svi proizvodi biti ispravno kategorisani,
 • ne garantuje da će stranice Pametno.rs biti stalno dostupne, da će funkcionisati sve vreme nesmetano i bez grešaka,
 • zadržava pravo objavljivanja dela ili kompletnog sadržaja stranica Pametno.rs na drugim (pod)domenima,
 • nije odgovoran za sadržaj Internet stranica čije linkove stranice Pametno.rs sadrže.

Smatrate li da se na stranicama Pametno.rs nalazi sadržaj koji je na bilo koji način povredio Vaša autorska prava pozivamo Vas da nam se obratite. Ukoliko se Vaša sumnja pokaže opravdanom materijali će biti uklonjeni.

Korišćenje stranica Pametno.rs

Korišćenje sadržaja stranica Pametno.rs dopušteno je samo u lične svrhe. Korišćenje bilo kakvog sadržaja u komercijalne svrhe nije dozvoljeno bez prethodnog izričitog dopuštenja vlasnika stranica.

Svako korišćenje stranica Pametno.rs koje se ne smatra kao normalno korišćenje je zabranjeno i predstavlja povredu te će se prijaviti nadležnim službama za krivični prekršaj. Normalno korišćenje se smatra korišćenje stranica bez programskih uređaja (poput automatiziranog skidanja podataka sa stranica i slično) te u smislu normalnog broja zahteva u doglednom vremenu.

Vlasnik stranica Pametno.rs zadržava pravo da spreči ili ograniči pristup stranicama Pametno.rs te da preduzme druge radnje za zaštitu svojih interesa korisnicima i/ili onim IP adresama s kojih se vrše radnje protivne ovim Uslovima korišćenja, pozitivnim propisima ili moralu društva, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Posebno je zabranjeno:

 • sticanje bitnih delova (kvalitativno i/ili kvantitativno) baze podataka s određenim softverskim rešenjima,
 • podatke i informacije sa stranica prikupljati u bilo kojoj javnoj ili privatnoj bazi podataka,
 • korišćenje baze podataka suprotno od normalnog korišćenja ili na način koji može uticati na interese stranica Pametno.rs i/ili vlasnika istih (npr. sistemsko i stalno korišćenje baze podataka u manjim komponentama, itd.),
 • objava u bilo kojem obliku nije dopuštena osim ako kod podataka nije izričito navedeno da se objava dozvoljava,
 • kopiranje, prenošenje, objavljivanje, izmena podataka i informacija ili slanjem poštom ili distribuiranje na bilo koji način, bez prethodnog izričitog odobrenja vlasnika stranica Pametno.rs je strogo zabranjeno,
 • uklanjanje reference.

Takođe, nije dopušteno:

 • korišćenje sadržaja stranica Pametno.rs na načine koji mogu uzrokovati štetu samim stranicama Pametno.rs, vlasniku istih, ostalim korisnicima ili bilo kojoj trećoj osobi,
 • objavljivati sadržaje kojima se vrši povreda tuđih autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva,
 • objavljivanje i/ili razmena sadržaja koji nisu u skladu s važećim srpskim propisima i zakonima, uključujući neistinite, uvredljive, preteće, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju po bilo kojoj osnovi,
 • objavljivati podatke kojima se neovlašćeno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, lični podaci treće osobe ili pravo na privatnost trećih osoba, korisnika a naročito dece,
 • lažno predstavljanje sa svrhom pretnje, manipulacije, prevare ili dovođenja u zabludu vlasnika stranica Pametno.rs, ostalih korisnika ili trećih osoba,
 • bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korišćenja stranica drugim korisnicima,
 • svesno objavljivanje, učitavanje i/ili razmena sadržaja koji sadrže viruse i bilo kakve programe koji za posledicu mogu imati ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računarskog programa ili računarske i druge opreme,
 • neovlašćeno prikupljanje, memorisanje, čuvanje, prenošenje i korišćenje bilo kakvih ličnih podataka ostalih korisnika stranica Pametno.rs.

Korisnik je odgovoran za svu štetu koju bi mogle pretrpeti stranice Pametno.rs i/ili vlasnik istih zbog nepoštovanja navedenih uslova i ograničenja.

Korisnik je svestan da stranice Pametno.rs koriste kolačiće (cookies) kako bi posetiocima pružile što bolje korisničko iskustvo.

Dođe li do nepoštovanja odredbi i pravila iz ovih Uslova korišćenja od strane korisnika ili trećih osoba, isti će snositi odgovarajuće zakonske posledice te odgovarati za bilo koju nedopuštenim aktivnostima izazvanu štetu.

Korisnička prava i obveze

Pristup stranicama Pametno.rs je slobodan i registracija nije nužna. Registracijom na stranicama Pametno.rs dobijate podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku koju ste dužni čuvati, te ste u potpunosti odgovorni za svu štetu nastalu neautorizovanim korišćenjem svog korisničkog računa. Vlasnik stranica Pametno.rs garantuje da će informacije koje pružite prilikom registracije koristiti isključivo za vlastite potrebe i da ih neće prosleđivati trećim osobama, bez izričitog Vašeg pristanka. Vlasnik stranica Pametno.rs ne preuzima odgovornost za štetu koja Vama, ostalim korisnicima ili trećoj osobi može biti uzrokovana zbog korišćenja korisničkog računa bez autorizacije i bilo kakve zlouporabe podataka dostupnih na korisničkom računu. Vlasnik stranica Pametno.rs ne dopušta korišćenje vulgarnih i uvredljivih korisničkih imena te zadržava pravo brisanja takvih korisničkih računa bez ikakvog prethodnog obaveštenja. Završetkom registracije prihvatate odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane koristeći stranice Pametno.rs

Osim kada je drugačije na stranicama Pametno.rs istaknuto svi sadržaji koje objavljujete na njima (poput ocena, recenzija/komentara proizvoda i trgovina i slično) smatraju se vlasništvom stranica Pametno.rs. Vlasnik stranica Pametno.rs zadržava pravo objaviti Vaše sadržaje bez Vaše prethodne saglasnosti na bilo kojem mestu na stranicama te koristiti iste u promotivne svrhe bez obzira na medij u celosti, prerađeno ili delimično. Saglasni ste da bilo koji sadržaj koji objavite vlasnik stranica Pametno.rs ima pravo menjati, dopunjavati, prilagođavati ili brisati bez ikakve prethodne dozvole ili obaveštenja. Objavljivanjem sadržaja svesni ste da će oni biti dostupni ostalim korisnicima i trećim osobama. Vlasnik stranica Pametno.rs niti u jednom trenutku ne odgovara za neautorizovana korišćenja Vaših sadržaja od strane drugih korisnika i trećih osoba.

Objavljivanjem sadržaja na Pametno.rs stranicama Vi garantujete:

 • da je sav sadržaj istinit, potpun i tačan,
 • objavljen u dobroj nameri,
 • da ste autor tih sadržaja, nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva nad istima te da ista prava nisu ograničena u korist trećih osoba,
 • da pojavljivanje Vašeg sadržaja u bilo kojem obliku neće ni na koji način vređati prava ostalih korisnika i/ili trećih osoba, naročito autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja prihvatate i odgovornost odnosno saglasni ste da ćete preuzeti na sebe sve zahteve postavljene prema vlasniku stranica Pametno.rs proizašle iz Vaših povreda gore navedenih garancija te nadoknaditi svu štetu i nastale troškove vlasniku stranica Pametno.rs, ostalim korisnicima i trećim osobama.

Zavisno o težini i učestalosti povrede ovih Uslova korišćenja od strane korisnika, vlasnik stranica Pametno.rs zadržava pravo i na ukidanje korisničkog računa registrovanog korisnika.

Elektronska komunikacija

Kada posetite stranice Pametno.rs ili pošaljete elektronsku poštu (e-mail) vlasniku stranica, s njim komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s vlasnikom stranica Pametno.rs. Vlasnik stranica Pametno.rs s Vama komunicira putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama Pametno.rs. Ovim pristajete na sva pravila, upozorenja, obaveštenja i ostale poruke putem kojih se obavlja međusobna komunikacija. Nije dozvoljeno korišćenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, lažno predstavljanje kao druga osoba i/ili organizacija ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije.

Ograničenje odgovornosti

VLASNIK STRANICA PAMETNO.RS NIJE ODGOVORAN VAMA, NITI TREĆIM OSOBAMA ZA BILO KOJU NASTALU ŠTETU, BILA ONA DIREKTNA, INDIREKTNA, SLUČAJNA ILI POSLEDIČNA, POVEZANA SA ILI PROIZLAZEĆA IZ VAŠE UPOTREBE, POGREŠNE UPOTREBE, ODNOSNO NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE STRANICA. IAKO VAŠE POTRAŽIVANJE MOŽE BITI TEMELJENO NA GARANCIJI, UGOVORU, PREKRŠAJU ILI NEKOM DRUGOM PRAVNOM OSNOVU, NEZAVISNO O NAŠOJ OBAVEŠTENOSTI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE, VLASNIK STRANICA PAMETNO.RS SE OSLOBAĐA OD SVAKE ODGOVORNOSTI. PRIHVATANJE OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI VLASNIKA STRANICA PAMETNO.RS NUŽAN JE PREDUSLOV KORIŠĆENJA STRANICA PAMETNO.RS.

Izmene uslova korišćenja

Vlasnik stranica Pametno.rs zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja ovih stranica u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama ili kada su korisnici o njima obavešteni.