pametno.rs

Antigenski i PCR testovi - šta su, gde ih uraditi i po kojoj ceni

Antigenski i PCR testovi koriste se za dijagnostiku COVID-19 bolesti tako da mere prisustvo virusa SARS-CoV-2.

Izvor: Freepik 

Antigenski test

Radi se o tzv. brzom testu tokom kog se uzima bris sluznice te se potom analizom otkriva eventualno prisustvo nukleokapsidnog virusa SARS-CoV-2 u disajnim putevima. Rezultati su gotovi već za samo sat vremena.

Antigenski test najučinkovitiji je kod osoba koje već pokazuju simptome, a najtačniji su kada se rade 3-10 dana nakon inficiranja virusom. Antigenski testovi otkrivaju samo 30% asimptomatskih pacijenata, ali zato oko 80% simptomatskih. U slučaju da je test negativan, a simptomi su prisutni, potrebno je napraviti PCR test da bi se COVID-19 mogao sa sigurnošću isključiti.

PCR test

PCR test je zlatni standard dijagnostike COVID-19 bolesti i trenutno se smatra najtačnijim načinom utvrđivanja da li je osoba zaražena SARS-CoV-2 virusom jer ukazuje na prisustvo genetskog materijala virusa u organizmu. Osetljiviji su od antigenskih testova pa daju precizne rezultate i kod asimptomatskih osoba jer mogu prepoznati vrlo male količine virusa.

Bris se uzima slično kao i za antigenske testove, a rezultati su dostupni u narednih 36 sati.

Gde uraditi test i cena

I za antigensko i za PCR testiranje u velikoj većini slučajeva potrebno je prethodno se zakazati.

PCR test u Srbiji je trenutno moguće obaviti zakazivanjem u domovima zdravlja i zavoda za javno zdravstvo. Usluge testiranja PCR testom takođe su dostupne u pojedinim privatnim poliklinikama i laboratorijima.

Cene za antigenski test kreću se od 1800 do 3500 dinara, dok PCR test košta između 6000 i 9000 dinara. Antigensko testiranje u gradu Beogradu.